Put prema slobodi

Posted by

Kao katolici, put prema slobodi je put kojim nas vodi sam Isus Krist. On nas poziva da se oslobodimo tereta svojih grijeha i da živimo u slobodi djeca Božja. Put prema slobodi uključuje suočavanje sa svojim grijesima, pokajanje, ispovijed i želju za promjenom. Kroz molitvu, meditaciju i sakramente, možemo otkriti svoje prave potrebe i želje te krenuti putem prema slobodi. Put prema slobodi također uključuje ljubav prema sebi i drugima, prihvaćanje sebe i drugih bez osude, te želju za životom u skladu s Božjim planom za nas. Kao katolici, put prema slobodi je put kojim se krećemo u zajedništvu s Kristom, a završava u slobodi koju nam on daruje.