Privatne objave (ukazanja)

Posted by

Imajući na pameti Isusove riječi kako je on imao još puno toga reći svojim učenicima, ali oni nisu bili sposobni tada to čuti, razumjeti i prihvatiti, smijemo vjerovati da Bog i danas govori ljudima, poziva ih na obraćenje i svojom milošću formira u njima lik Sina Svoga Isusa Krista.

Mi možemo i smijemo vjerovati da i preko privatnih objava Bog govori svojoj Crkvi i potiče je na još veće nasljedovanje Isusa Krista. Međutim, da bi bila sigurna da su razne privatne objave od Boga poslane, Crkva mora pravovremeno reagirati i dati svoje tumačenje privatnim objavama.

Sveti Pavao je dao mudar savjet da se duhovi provjeravaju jesu li od Boga ili ne. "Proročke govore ne prezirite, nego sve provjeravajte, što je dobro, zadržavajte" (1 Sol 5, 20-22)

Da neka poruka dolazi od Duha Božjega ona mora biti u skladu s objavljenim istinama naše vjere (Stari i Novi zavjet, apostolska predaja, crkveni nauk). Nadalje, objava koja dolazi od Boga približava čovjeka Bogu i zajednici vjernika, te potiče na redovit sakramentalni život i molitvu kao susret s Bogom.

Poruka koja je uistinu od Boga, stavlja Boga na prvo mjesto i teži za njegovom slavom, a ne svojom; događa se bez senzacionalnosti i buke; uključuje besplatno i bezuvjetno primanje i davanje duhovnih dobara i pomoći; ne ucjenjuje, ne uvjetuje, ne zastrašuje, ne služi se manipulacijom bilo kakve vrste.

Naprotiv, nije od Duha Svetoga sve ono što je obilježeno jednom ili više sljedećih osobina:

1. U suprotnosti je s objavljenim istinama (Stari i Novi zavjet, apostolska predaja, crkveni nauk).

2. Čovjeka udaljava od Boga i zajednice vjernika, odvraća od sakramenata i molitve; unosi u zajednicu razdor, neslogu, zbrku, rasulo, nered.

3. Ostavlja čovjeka praznim, neispunjenim; uvodi čovjeka u napast i navodi ga na grijeh; zarobljava čovjeka, uvodi ga u navezanost, ovisnost, posesivnost.

4. Stavlja sebe na prvo mjesto i teži za svojom slavom mimo Boga; uključuje senzacionalnost, buku, isticanje, kič; uključuje naplaćivanje duhovnih dobara i pomoći; sadrži elemente relativizma, racionalizma, materijalizma, hedonizma, ezoterije, magije, okultizma, praznovjerja.

pater Mijo Nikić

Izvor: www.misija.slobodnadalmacija.hr