Pripreme mladih za susret mladih u Vukovaru

Posted by

U nedjelju, 5. ožujka, nakon što smo dan prije proslavili obljetnicu smrti časnoga sluge Božjega o. fra Ante Antića, započeli smo na Klerikatu kateheze kao pripremu za Susret hrvatske katoličke mladeži (SHKM) u Vukovaru. Okupljanje mladih je počelo na sv. misi koju je u našoj samostanskoj crkvi Presvetog Otkupitelja predslavio fra Bože Vuleta, a za vrijeme koje je pjevao zbor mladih „Vox pacis“. Nakon duhovnog okrjepljenja susret je nastavljen u dvorištu crkve međusobnim upoznavanjem mladih. Druženje i upoznavanje zatim je nastavljeno i u glazbenici, gdje je održan drugi dio susreta. Inače, treba napomenuti kako je upravo u glazbenici i nastala ideja o zajedničkom odlasku mladih na SHKM u Vukovar i to na jednoj od prvih proba novoosnovanog zbora mladih „Vox pacis“ koji predvodi pjevanje nedjeljom na večernoj sv. misi.

Na početku susreta u glazbenici prisutne je pozdravio gvardijan fra Domagoj Runje, a zatim je fra Frano Bosnić, voditelj zbora mladih „Vox pacis“, upoznao mlade sa geslom, logom i himnom susreta. Također je fra Frano održao i prvu katehezu o milosrđu u kojoj je pokušao mladima na jednostavan način objasniti što je to milosrđe te kako čovjek najprije treba biti milosrdan prema samome sebi, a zatim i prema svakom čovjeku s kojim dijeli svakodnevicu. Vidjevši mlade kako odlaze vedri i nasmijani dobili smo dojam da smo na pravome putu. Svakako, naša druženja ćemo nastaviti i kroz preostale nedjelje s istim rasporedom (sv. misom i katehezom u glazbenici) sve do susreta u Vukovaru 29. i 30. travnja 2017.

fra Frano Bosnić