Priopćenje za javnost OFS-a i FRAME u povodu najave ratifikacije Istanbulske konvencije

Posted by

U povodu najave ratifikacije Konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije u javnosti pod nazivom Istanbulska konvencija, želimo izraziti svoje duboko i otvoreno protivljenje.

Kao članovi Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) i Franjevačke mladeži (Frama), i polazeći od naših temeljnih dokumenata, uvijek se zauzimamo za svakoga čovjeka koji je ugrožen u svome dostojanstvu, protiv nepravde i nasilja te želimo pružiti konkretnu pomoć njegovim žrtvama. Kao građani ove zemlje, vjernici i članovi OFS-a i Frame, koji svoju pripadnost Crkvi i društvu živimo kao nedjeljivu cjelinu, izražavamo svoje protivljenje ratifikaciji Konvencije. Iako su se protiv ratifikacije očitovali brojni građani, udruge, institucije, kao i Hrvatska biskupska konferencija, izostala je opsežna i sveoubuhvatna javna rasprava.

U tekstu Konvencije osobito nam je neprihvatljivo razdvajanje pojmova spola i roda i smatramo nedopustivim da se rodna ideologija, koja se Konvencijom nameće, povezuje s borbom protiv nasilja nad ženama i u obitelji. Tekst Konvencije ne možemo smatrati prihvatljivim za ratifikaciju budući da se ne može staviti rezerva na veliku većinu odredaba, u kojoj su i one u kojima se spominje riječ rod i njezine izvedenice.

Neprihvatljiv je i zahtjev da se pitanja „rodnoga identiteta\" i onoga što se naziva „nestereotipnim rodnim ulogama\" obvezno uvede u nastavni plan i program u našemu obrazovnom sustavu, čime se ugrožava pravo roditelja da samostalno odlučuju o odgoju i obrazovanju svoje djece. Jednako se određujemo i prema predviđenome promicanju promjena u društvenim i kulturnim obrascima ponašanja žena i muškaraca koje se temelji na onomu što Konvencija naziva „stereotipnim ulogama\", za što smatramo da otvara prostor redefiniranju majčinstva i očinstva te uloga u braku i obitelji.

Iako i sami djelujemo kao dio civilnoga društva, neprihvatljiv nam je i za državu ponižavajući način provođenja nadzora nad primjenom Konvencije u prostoru državnih javnih politika u državama potpisnicama, kao i trošenje proračunskoga novca namijenjenoga žrtvama nasilja za financiranje organizacija civilnoga društva bez jasno definiranih pravila raspolaganja tim materijalnim sredstvima.

Kao svjetovni franjevci, u svakom čovjeku gledamo dar Gospodnji i sliku Kristovu. Stoga podržavamo i potičemo na dosljedniju primjenu postojećega zakonodavstva Republike Hrvatske u borbi protiv nasilja, kako bi naša država, za čije dobro se zalažemo, bila prostor vladavine prava, osobne sigurnosti i prosperiteta svih njezinih stanovnika. Smatramo i da ovakvo nametanje rješenja, o jednome važnom pitanju, ozbiljno sužava prostor pluralizma, dijaloga i demokracije.

Na kraju, izražavamo istinsku bojazan da bi nekritičko usvajanje Konvencije dugoročno moglo imati štetne posljedice za naš nacionalni i kulturni identitet te, u konačnici, i za kontinuitet i opstojnost hrvatske države.

Branka Černugelj, nacionalna ministra OFS-a

Anamarija Tomašević, nacionalna predsjednica Frame