Preni se! Što spavaš, Gospode?

Posted by

Preni se! Što spavaš, Gospode?
Probudi se! Ne odbacuj nas dovijeka!
Zašto lice svoje sakrivaš,
zaboravljaš bijedu i nevolju našu?
Jer duša nam se u prah raspala,
trbuh nam se uza zemlju prilijepio.

Ustani, u pomoć nam priteci,
izbavi nas radi ljubavi svoje!
(Ps 44,24-27)

Nauči nas dane naše brojiti
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Obraduj nas za dane kad si nas šibao,
za ljeta kad smo stradali!

Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje
i tvoja slava na djeci njihovoj!
Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku,
djelo ruku naših nek uspije!
(Ps 90, 12-17)