Papa Franjo: Evangelizacija zahtijeva slušanje, zanos i kreativnost

Posted by

Slušanje, zanos i kreativnost, odlike su koje je papa Franjo istaknuo primivši u audijenciju odgovorne u povjerenstvima za katehizaciju biskupskih konferencija Europe, okupljene na susretu pod naslovom „Kateheza i katehisti za novu evangelizaciju“, koji je organiziralo Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije, javlja u petak 17. rujna Vatican News. “Kateheza je tradicija”, napomenuo je Papa, “ali treba biti živa, a ne povijesni nalaz.”

Na početku govora papa Franjo se spomenuo svojega, prije dva dana završenoga, apostolskog putovanja, i posebno Međunarodnoga euharistijskog kongresa u Budimpešti, kako bi istaknuo da se upravo u euharistijskom otajstvu nalaze snaga i poticaj za naviještanje evanđelja.

Kateheza je tradicija, ali živa, od srca do srca, od uma do uma, od života do života

Papa je nazočne upozorio na susret s drugim, na slušanje o njegovu životu i njegovoj stvarnosti. Valja znati slušati ljude kojima se naviješta; slušati njihovu kulturu, povijest; to ne valja činiti površno, misleći na unaprijed pripremljene odgovore. Govorim o odgovorima – dodao je – ali bojim se katehistā s unaprijed pripremljenim srcem, licem i ponašanjem. Valja uistinu slušati i usporediti te kulture, izražavanje, i ponajviše, ono neizgovoreno, neizrečeno, s Božjom Riječju, s Isusom Kristom, živim evanđeljem.

To je – prema Papinim riječima – najhitnija zadaća Crkve u europskim narodima.
“Velika kršćanska tradicija kontinenta ne smije postati povijesni nalaz, inače više nije tradicija. Tradicija, ili je živa, ili nije tradicija, a kateheza je tradicija, ali živa, od srca do srca, od uma do uma, od života do života. Dakle, imamo biti zaneseni i kreativni, uz poticaj Duha Svetoga. Kateheta dopušta da ga dirne stvarnost koju nalazi te velikom kreativnošću prenosi evanđelje; ili nije kateheta”, napomenuo je Papa.

Isusove riječi „Idite u grad“, iz Matejeva evanđelja, potaknule su papu Franju da podsjeti kako su kršćani pozvani susresti se s ljudima zauzetima svojim svakodnevnim obvezama, jer kateheza – kako stoji u Direktoriju za katehezu – nije apstraktno prenošenje teorijskih spoznaja koje valja zapamtiti kao da je riječ o matematičkim ili kemijskim formulama. Ona je iznad svega naviještanje uskrsloga Isusa Krista koji te voli i nikada ne napušta. Taj glavni navještaj ne smije nas nikada naći umorne, ni jednolične u različitim fazama katehetskoga hoda – istaknuo je Papa.

Službu katehete ustanovio je – kako je rekao – kako bi kršćanska zajednica osjetila potrebu pobuditi to zvanje, te istaknuti veći zanos za prenošenje vjere. Katehete su svjedoci koji se stavljaju u službu kršćanske zajednice, kako bi poduprli bolje upoznavanje vjere u konkretnom svakodnevnom životu. To su osobe koje ne posustajući naviještaju evanđelje milosrđa; osobe sposobne uspostaviti potrebne veze prihvata i blizine.

Evangelizacija nije nikad samo ponavljanje povijesti

Papa Franjo se spomenuo i susreta s biskupima, svećenicima i redovnicima, u katedrali u Bratislavi, kada je istaknuo da evangelizacija nije nikad samo ponavljanje povijesti, a spomenuo je i svete evangelizatore Ćirila i Metoda, kao i Bonifacija. Oni su kreativni svetci zahvaljujući Duhu. Otvorili su nove putove, izmislili nove jezike, nove ‘abecede’, kako bi prenosili evanđelje te za inkulturaciju vjere. Za to je potrebno znati slušati ljude, narode kojima se naviješta; valja slušati njihovu kulturu, njihovu povijest – istaknuo je papa Franjo te na kraju zahvalio tisućama kateheta iz Europe koji pripremaju djecu i mlade na njihovu putu kršćanske inicijacije, izvijestio je Vatican News u petak 17. rujna.

Izvor: IKA