Isus je moj Bog

Na putu ka svjetlu Ja ostavljam vrijeme Ostavljam mjesta I sebe i tebe Na putu ka svjetlu Dok gledam kroz