Sveta srdžba

Ideal i uzor kršćanske duhovnosti ne mogu biti oni koji vladaju sobom, oni koje ništa ne može „izbaciti“, koji se

Pozornost

„Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše

Nekad i sad

Nekad i sad Ja prošla sam stazom besmisla. Smrt je bila pratnja moja. Dahom me hladnim ogrnula. Apokalipsu sam doživjela.