Proglas vjere

Gerhard Ludwig Müller,[1] kardinal Svete Rimske Crkve, redoviti profesor i predstojnik Katedre dogmatike i povijesti vjerskih istina na Katoličkom bogoslovnom fakultetu

Prednosti vjere

Čak i ako ne vjerujete u Boga, biste li to htjeli? Čak i ako ste ateist ili agnostik, postoji li