Nauči me skrovitosti

Milostinja je pravednost. Nije pravedno da ja imam, a drugi nema. Pravedno je da dam pa da i drugi ima