Možda Bog i tebe zove?

Bog svakog čovjeka poziva! Čovjek može od Boga bježati, skrivati se poput Adama, lutati cijelom zemljom poput Kajina, može kušati

Isus je moj Bog

Na putu ka svjetlu Ja ostavljam vrijeme Ostavljam mjesta I sebe i tebe Na putu ka svjetlu Dok gledam kroz