• Kriteriji za razlučivanje karizmatskih darova

    Crkveno Učiteljstvo ustanovilo je nekoliko kriterija za razlučivanje vjerodostojnosti crkvene naravi karizmatskih darova (usp. Iuvenescit Ecclesia,18). Iako se ova tema tiče

  • Posjet bogoslova Župi sv. Filipa i Jakova

    Na II. korizmenu nedjelju Zbor bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja posjetio je Župu sv. Filipa i Jakova 

  • Oče naš

    Oče naš, koji jesi na nebesima, a svejedno nisi daleko od nas zemljanih i smrtnih, koji prebivaš u nedostupnu svjetlu, 

Veritatis splendor

Uvod Nakon istočnog grijeha čovjek je trajno u napasti da Boga zamijeni idolima. Čovjek kreće u varljivu potragu za slobodom