Što bih

Ah što bih da se nisam rodio, ne bih upoznao Boga koji je ljubav, ne bih se mogao igrati, ni

Izgubljena drahma

„Ili koja to žena, ima li deset drahma pa izgubi jednu, ne zapali svjetiljku, pomete kuću i brižljivo pretraži dok