Proslavljen Dan KBF-a u Splitu

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu svečano je u četvrtak, 18. svibnja 2017., proslavio svoj dan i osamnaestu godinu pripadanja

Bog moj i sve moje

Vjernike osim drugih podjela možemo podijeliti i na one koji vjeruju u Boga i one kojima je Bog sve u