• Oče naš

    Oče naš, koji jesi na nebesima, a svejedno nisi daleko od nas zemljanih i smrtnih, koji prebivaš u nedostupnu svjetlu, 

  • Joga za tjelovježbu ne postoji!

    Provincijal Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca i vrsni poznavatelj istočnjačke duhovnosti i novih religioznih pokreta fra Josip Blažević na

  • Kapitalni leksikografski prinos fra Jeronima Šetke

    Hrvatska leksikografija i folkloristika bila bi mnogo siromašnija bez rada fra Jeronima Šetke. Rođen je 6. listopada 1909. u Desnama

Zavjet čistoće

Uvod Kao što je, ako ne odmah, onda nakon kratkog promišljanja jasno da je zavjet poslušnosti neophodan za normalne međuljudske

Otvoreni Božjem Duhu

Fra Ante Vučković rođen je 1958. u Sinju. U rodnom gradu završio je osnovnu školu i Franjevačku klasičnu gimnaziju. Kao