Održan međunarodni istraživački seminar u Splitu

Posted by

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Bochumu (Katholish-Theologische Fakultät Ruhr-Universität Bochum) organizirali su međunarodni istraživački seminar u Splitu od 24. do 27. rujna 2018. godine. Seminar je primarno bio namijenjen doktorandima, poslijedoktorandima, mentorima i drugim zainteresiranima.

Tema o kojoj se na seminaru govorilo bila je govor o Bogu u školi, Crkvu i društvu. Na seminaru, koji se održao u franjevačkom samostanu o . fra Ante Antića na Trsteniku u Splitu  sudjelovalo je nekoliko profesora i desetak doktoranata iz Hrvatske,  Njemačke i drugih zemalja.