Obred blagoslova vode uoči blagdana Bogojavljenja

Posted by
U Katoličkoj Crkvi uoči blagdana Bogojavljenja blagoslivlja se voda. Od pape Pavla V. do Drugog vatikanskog sabora tiskani su obrednici u kojima se blagoslov vode manje ili više razlikovao. Neki su blagoslovi bili usko vezani uz istočnu liturgiju, a s vremenom su krajevni obrednici potisnuti tiskanjem službenih rimskih obrednika. Obred blagoslova vode je obnovljen po načelima konstitucije Drugog vatikanskog koncila "Sacrosanctum Concilium" i uvršten u novi Red blagoslova.

Blagoslov vode kao povezanost Isusova krštenja i sakramenta krštenja

Na početku obreda blagoslova vode izvan misnog slavlja svećenik kaže:

Ovaj blagoslov vode sjeća nas Krista, vode žive. Sjeća nas i na sakrament krsta po kojem smo se preporodili iz vode i Duha Svetoga. Kad god dakle budemo ovom vodom škropljeni ili se njome ulazeći u crkvu ili boraveći kod kuće, poslužimo sa znakom križa, Bogu zahvaljujemo za njegov neizreciv dar. I molimo njegov blagoslov da sakrament krsta koji smo primili s vjerom svetim životom posvjedočimo.

Nakon čitanja Riječi Božje svećenik izriče blagoslovnu molitvu nad vodom:

Blagoslovljen budi, Gospodine, Bože svemogući! Ti si se u Kristu udostojao blagosloviti nas živom vodom našega spasenja i iznutra nas obnoviti. Dok se služimo ili zaštićujemo škropljenjem ove vode, obnavljaj nam mladost duše da snagom Duha Svetoga neprestano hodimo u novini života. Po Kristu Gospodinu Našem. Amen.

Kod blagoslova vode svećenik moli:

Svemogući vječni Bože! Tvoj je Sin krštenjem u Jordanu posvetio vodu za službu spasenja. Po škropljenju ove vode blagoslovi  svoj narod. Neka mu ona bude spomen krsne obnove i otkupljenja svega stvorenoga, da ustraje u tvojoj milosti, živi po zakonu tvoga kraljevstva i postigne život vječni. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Izvor: www.hkm.hr

Foto: Pixabay