Novi izazovi: pastoral odraslih, uloga vjeronauka i župne kateheze, bogatstvo i poteškoće crkvenih pokreta, pastoral migranata

Posted by

U emisiji Agape radio Međugorja gostovao je doc. dr. sc. fra Ivica Jurić, profesor na KBF-u u Splitu. U emisiji, koju uređuje i vodi dr. sc. fra Mario Knezović, bilo je govora o suvremenim pastoralnim izazovima: nužnosti pastorala odraslih, obnovi župnog pastorala, ulozi vjeronauka i župne kateheze, o mogućnostima i poteškoćama u radu s crkvenim pokretima, načinu govora o Bogu, medijskoj slici Crkve, evangelizaciji migranata i dr.