Nitko nema pravo dirati u nepovredivost ispovjedne tajne

Posted by

Pokajnik govori Bogu i – kako piše u dokumentu dikasterija – svaka politička ili zakonodavna inicijativa usmjerena protiv nepovredivosti sakramentalnoga pečata predstavlja neprihvatljivu povredu slobode Crkve koja ne dobiva legitimitet od pojedinih država, već od Boga.

Apostolska je pokorničarnica objavila je Notu o važnosti unutarnjega foruma i nepovredivosti sakramentalnoga pečata koju je odobrio papa Franjo i potpisao viši pokorničar, kardinal Mauro Piacenza, te njegov zamjenik (regens) mons. Krzysztof Józef Nykiel. Spomenuti dikasterij je u ožujku ove godine u Rimu organizirao XXX. tečaj o unutarnjem forumu, u sklopu kojega je održana i audijencija s papom Franjom.

Uz navedeni dokument Apostolska je pokorničarnica objavila pismo u kojemu kardinal Piacenza, među ostalim, objašnjava kako je baš papa Franjo, obraćajući se sudionicima tečaja u ožujku, podsjetio na svetu narav unutarnjega foruma, tj. intimnoga okružja u kojemu se odvija odnos između Boga i vjernika, često neispravno shvaćenoga i nedovoljno čuvanoga čak i u crkvenoj zajednici. Papa je pritom upozorio da koncept unutarnjega foruma treba shvatiti ozbiljno, ponavljajući apsolutnu nepovredivost sakramentalnoga pečata, nezamjenjive sastavnice sakramenta pomirenja nad kojom nikakva ljudska vlast nema moć, prenosi Vatican News.

Kardinal Piacenza u pismu nadalje objašnjava da je Apostolska pokorničarnica svjesna neprocjenjive vrijednosti sakramentalne tajne, povjerljivosti i nepovredivosti savjesti, pojmova koji se trenutno čine uglavnom pogrešno shvaćenima ili ih se, u nekim slučajevima, dovodi u pitanje. Dokument koji je jučer objavio spomenuti dikasterij polazi od zapažanja da snažnom utjecaju medija, tehnološkoga razvoja i komunikacijskih sredstava u današnjem društvu ne odgovara jednako snažna predanost potrazi za istinom, već prije morbidna želja za cirkulacijom vijesti, istinitih ili lažnih, kojima se prema interesima daje veća ili manja važnost.

Apostolska pokorničarnica – kako se ističe u pismu – smatra hitnim podsjetiti na apsolutnu nepovredivost sakramentalnoga pečata, bez iznimke, utemeljenu na božanskom pravu. Zbog toga je nužno insistirati na tome da se ispovjedni pečat ne može uspoređivati s profesionalnom liječničkom, ljekarničkom ili odvjetničkom tajnom. Pokajnik govori Bogu i – kako piše u dokumentu dikasterija – svaka politička ili zakonodavna inicijativa usmjerena protiv nepovredivosti sakramentalnoga pečata predstavlja neprihvatljivu povredu slobode Crkve koja ne dobiva legitimitet od pojedinih država, već od Boga.

U dokumentu se također ističe pravno-moralni opseg unutarnjega foruma koji se odvija i izvan sakramenta pokore, a kojemu kanonsko pravo jamči posebnu povjerljivost. Također se spominju i druge situacije koje obvezuju na čuvanje tajne, a koje nadilaze okvire unutarnjega foruma. Kardinal Piacenza u pismu navodi da tekst dokumenta ne može i neće biti ni na koji način opravdanje ili neka vrsta tolerancije za teške slučajeve zlostavljanja koje počine pripadnici klera, ističući pritom da je u promicanju zaštite maloljetnika i ranjivih osoba, te u sprečavanju i borbi protiv svih oblika zlostavljanja, neprihvatljiv bilo kakav kompromis. U dokumentu se upozorava da obrana sakramentalnoga pečata i svetosti ispovijedi nikada ne može predstavljati neki oblik pomirenja sa zlom, ističući kako samoj strukturi sakramenta pomirenja, kao uvjet za njegovu valjanost, pripada iskreno pokajanje i čvrsta odluka na popravak i ne ponavljanje počinjenoga zla.

Izvor: Svjetlo riječi