Nemoguće

Posted by

Nemoguće je upoznati Boga i ne željeti da Ga drugi upoznaju.
Nemoguće je primiti Božju milost i ne tražiti ju za sve ljude.
Nemoguće je oćutjet Božju ljubav u srcu i ne vapiti da zahvati svaku dušu.
Nemoguće je ljubiti Boga a ne ljubiti čovjeka.
Nemoguće je primiti ljubav a ne shvatiti što ona zahtijeva.
Nemoguće je moliti za svoje spasenje a zaboraviti sve ostale.
Nemoguće je živjet s Bogom a ne osjećati želju da svi žive s Njim.
Nemoguće je ostati isti kao prije kad se dogodi susret s Bogom.
Nemoguće je ne htjeti biti boljim čovjekom kad koračaš s Najboljim Čovjekom i Bogom.
Nemoguće je ne spoznavati vlastito zlo u blizini Bezgrešnog.
Nemoguće je ne htjeti mijenjati se spoznajući sebe.
Nemoguće je biti neiskren prema sebi i Njemu dok koračaš s Njim.
Nemoguće je upoznati Čovjeka patnje a ne otkrivati Ga u svima koji pate.
Nemoguće je primiti Božje milosrđe a ne htjeti širiti svoje srce.
Nemoguće je ostajati u neoprostu zadobivši oproštenje.

Ako je drukčije, ako te nije briga što je s drugima, ako tuđu bol ne ćutiš, ako si zagledan samo u sebe, ako misliš da je posao s tobom završen i da si svet, ako ne želiš praštati, ako ne učiš od Učitelja što život i što vjera jest, nemoguće je da si zaronio u otajstvo i uistinu uzljubio Krista.

 

 Vesela Dujmić
Foto: www.pexels.com