Nemamo vremena

Posted by

Izgubili smo vrijeme
Za riječ
Za susret
Za osmijeh
Glava uronjenih u ekrane
Listamo
Listamo sve brže
virtualne stranice
Ne zastajući duže od sekunde
Preskačući riječi

Možda tek stanemo da udarimo selfi
I pokažemo svijetu uljepšanu masku

Dodirom prsta prelijećemo
Preko ljepote
Ne vidimo ništa
Ubrzani
Ne čujemo
Osim vijesti možda
Loših
Crnih
I šibamo dalje
Tmurni
Nezadovoljni
Gurajući se putem
Sudarajući se
Zadubljeni u svoje ekrane

Nebo,
more,
sunce,
ptica,
čovjek...
dok mi jurimo...
sve čeka.

Nemamo vremena.

Vesela Dujmić