Ne ostavljaj čovjeka

Posted by

Ako zakoračiš s čovjekom
i sagneš se srcem pod njegov križ,
nemoj odustati na pola puta.
On te nije tražio da tu budeš
Odabrao si sam.

Kad hodaš uza nj,
postajat će sve teže.
Dio njegove boli preuzimat ćeš na se
Ali nemoj pokleknuti
Ne ostavljaj ga kad se umoriš
Kad se rane urežu i u tvoja leđa.

Ne ostavljaj čovjeka pod križem
Ni kad udarci počnu padati po njemu,
Ni kad ga pljuvati stanu
A ponešto od toga i sam primiš
Ne ostavljaj ga.

On je šutke nosio svoju muku
Nije te tražio da ju primaš na se.
Htio si biti dobar čovjek,
I sve što učiniš dalje određuje tvoj put.

Kad dođete do kraja puta
I križ sa vaših leđa spadne
Zahvali mu što ti je dao pod križem
mjesta
Pustio te među svoje rane.

Jer
Nije toliko teško biti pod križem sam
Koliko je ostati pod njim nakon tvoga
bijega.
Tad muka izdaje novi teret dodaje.

Ne ostavljaj ga kad se umoriš od dobrote,
Jer velika je ljubav koja ti dopušta primiti križ,
Veliko povjerenje ti daje
I računa s iskrenim nakanama tvoga srca.

Onaj tko ostavlja čovjeka na pola puta
samo je htio pred ljudima biti
heroj za kratko vrijeme.
Ti ne budi taj!

Kad primiš na se teret tuđeg križa
Nosi ga kao svoj.

Vesela Dujmić

Foto: Leonardo Đogaš, Velebit