Naličje kršćanstva

Posted by

Slika kršćanstva danas, ponajviše se može vidjeti u suvremenom poimanju ženidbe i obitelji.

Traži se ono izvanjsko, obredno, ritualno. Traže se emocije bez pokrića. Traži se vlastito ja bez Boga.
Želi se ostvariti vlastiti cilj, želje, interesi. Korisnost je mjerilo vrijednosti. Ukoliko su mi bližnji i Bog tu na pomoć, utoliko ću im biti blizak.

Kršćanstvo pak znači preuzeti odgovornost. Vršiti ono što smo dužni vršiti.
"Tko čuva moje zapovijedi, taj me ljubi", čitamo kod svetoga Ivana.

Kršćanstvo znači slušati i slijediti Boga, a ne slaboga sebe.
Ono znači spremnost na žrtvu radi višeg cilja. Spremnost ponijeti križ radi spasenja bližnjega.

Kršćanstvo je sve, samo ne prolazna emocija.
Kršćanstvo je vjera u ljubav koja pomiče granice moga bitka.
Kršćanstvo je Isus Krist u nama.

Upitaj se,
sličiš li svome Učitelju?!

Fra Lazar Perica