Najmanji su mjera

Posted by
Gospodine Isuse Kriste,
kada si iz svoje vječne slave dolazio k nama,
uzeo si lik sluge,
odrekao si se svoga božanskoga sjaja
i došao manji od sebe
i manji od nas.
Došao si kao neznatan i malen
i ostao si s nama u neznatnima i najmanjima.
Dok si bio s nama,
učio si nas kako da postanemo slični Tebi,
kako da budemo maleni i velikoga srca.
Učio si nas da su oni,
najmanji,
mjera.
Mjera naše dobrote i istine,
društva i politike,
stranaka i Crkve.
Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran. (Lk 16, 10)
Kao da si nam govorio:
ne čekaj prigodu za velika djela!
Budi velik u malima!
Budeš li male stvari smatrao nevažnima,
uništit ćeš i velike!
Ne budeš li vjeran u odnosu prema najmanjima
ne ćeš to biti ni u odnosu prema velikima.
Ali budeš li male stvari radio s velikom ljubavlju,
one će postati velike i važne,
a ti ćeš prerasti sebe.
Kad naučiš male stvari promatrati s velikom pozornošću,
vidjet ćeš veličinu i dubinu
ispod sebe, u sebi i iznad sebe.
Tko ima oko za male stvari
on je spreman za velike.
Tko zna s najmanjima
znati će i s najvećima.
Tko zna urediti svoj život,
znat će urediti i zajednički.
Kako ćeš urediti velike stvari,
ako ni s malima ne znaš izići na kraj?
Tko će u velikim stvarima vjerovati onome
tko je bio nevjeran u malima?
Tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. (Lk 16, 10)
- dopire do nas Tvoja riječ iz vremenske daljine i božanske dubine.
Tko je nepošten u obitelji,
i u školi je nepošten.
Tko je nepošten u svome mjestu,
nepošten je i u svome narodu.
Tko krade ribu, okrast će i državu.
Tko zlostavlja dijete,
ubija život i budućnost.
Kako može voljeti ljude i Boga?
Kako se usudi voditi odrasle,
a biti slijep za patnju koju zadaje najmanjem?
Tko je nepošten u malome
i u velikome će biti nepošten.
Tko laže najmanjemu
lagat će svima.
Tko vara i truje jezikom
trovat će i varati i zakonom.
Tko laže o prošlom, laže i o sadašnjem i krade buduće.
Tko prezire najmanje ne može nositi odgovornost za sve.
Najmanji su mjera.
Tko ne vidi najmanje, ne vidi cjelinu.
Vidi djelomično, iskrivljeno,
kroz interese i korist.
Najmanji su mjera.
Tko previđa najmanje, ne vidi dobro.
Prezire najmanje, a klanja se svima iznad sebe.
Najmanji su mjera.
Oni su većina.
Velika,
globalna,
posvuda prisutna većina.
Zato, učiš nas:
Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih (Mt 18, 10)
Prijezir se lako uvuče u srce i u jezik.
Gledam li odozgo najmanje, samom se sebi činim velikim,
a ne opažam kako mi srce tone u prijezir.
Osudim li srcem i jednoga najmanjeg, samom se sebi činim pravednim,
a ne opažam kako mi prijezir veže dušu.
Pazite da vam se u odnose ne uvuče prijezir najmanjih.
Najmanji su mjera.
Po njima se mjeri vaša dobrota i vaše zlo,
vaša velikodušnost i vaša škrtost,
vaš duh i vaše srce,
vaše namjere i vaša djela.
O Gospodine Isus Kriste, Ti Veliki, jedini Bože!
Ti koji si među nama kao najmanji od najmanjih
dođi i blagoslovi nas!
Učini nas sebi sličnima
da svoj život vidimo u Tvome svjetlu, a ne u svojoj muci,
da male stvari radimo s velikim srcem,
da najmanje susrećemo sa svom širinom svoga bića!
O, Ti Veliki Učitelju!
Nauči nas kako rasti čineći dobro,
ljubeći istinu
i boreći se za pravdu!
Ispuni nas Silom svojom
da kroz naše živote prostruji tvoja snaga!
Nauči nas mjeriti se s najmanjima od najmanjih!
Nauči nas prosuđivati svijet u kojem živimo
kroz prizmu najmanjih.
Zaštiti nas od obmana velikih,
iluzija zla
i umišljenih veličina.
Ti jedini Veliki, Ti koji si među nama kao najmanji od najmanjih
budi slavljen i hvaljen
u vijek vjekova!
Amen.

fra Ante Vučković

https://www.pexels.com