Možda baš vas Bog zove da idete u Njegov ‘vinograd’ – postulatura u Imotskom

Posted by

Zanima Vas kako postati fratar iako ste već odrasla osoba, završili ste srednju školu, možda fakultet ili već imate desetak godina radnog iskustva? Pogledajte video o životu u postulaturi provincije Presvetog Otkupitelja u Imotskom a na našim stranicama naći ćete i videa (rubrika SVJEDOČANSTVA O POZIVU i VIDEOGALERIJA) o životu mladih franjevaca i u drugim odgojnim ustanovama (novicijatu na Visovcu i klerikatu u Splitu).