Molitve za teško bolesne i umiruće

Posted by

Što možemo učiniti za blisku osobu koja se približila kraju života? Kako joj pomoći da u miru s Bogom i ljudima čeka kraj zemaljskog života? Kako sebi pomoći, ne upasti u očaj već ojačati vjeru i učvrstiti zajedništvo u obitelji koja prolazi kroz teške trenutke rastanka s bliskom osobom? To su pitanja na koja ćemo pokušati ukratko odgovoriti a onda predložiti molitve koje se mogu moliti za bolesnika/cu na samrti. Nekada, kad se umiralo u obitelji, susret sa smrću prirodnije se doživljavao. Bio je sastavni dio svakodnevnog života u široj obiteljskoj zajednici u kojoj smo se već od djetinjstva navikli rastajati od svojih baka i djedova, susjeda i rođaka. Uz postelju umiruće osobe okupljala bi se obitelj koja bi zajednički molila uz zapaljenu svijeću sa željom da se umirućoj osobi olakša – i blizinom i molitvom – prelazak u drugi život. Danas je to sve ipak drugačije, a uz smrtnu postelju naših dragih češće je osoblje u bolnicama ili domovima za umirovljenike negoli članovi obitelji.

Promjena načina života, sve brži ritam društva i raspršenost obitelji udaljila je od nas starije članove obitelji a time i njihovu smrt, odlazak s ovoga svijeta. I samu smrt se najčešće banalizira; ona je kao sveprisutna u medijima, filmovima, vijestima a opet tako prognana i smještena na sami rub naše svijesti. Premda je nama vjernicima jasno i imamo pouzdanje da je smrt samo prijelaz u vječni život, ipak je umiranje našim najbližih za mnoge od nas trenutak krize, postavljanja pitanja, pa i straha i nesigurnosti. Mnogi se zapravo pitaju što se točno događa s umirućim i kako mu mogu pomoći. Nekada je to jako teško jer se neki umirući duže muče, što pojačava ne samo njihovu, nego i našu patnju. Ipak, mi vjernici znamo što nam je činiti: moliti i tješiti, biti strpljivi kako bi bolesnik u miru, ljubavi i zahvalnosti mogao prijeći iz ovoga života u drugi.

Izmiriti se, oprostiti i tražiti oproštenje

Prenosimo savjete dr. Jačmenice-Jazbec iz Glasa Koncila u kojima govori o tome kako biti uz bolesnika. U odnosu prema bolesniku trebamo biti tihi i ljubazni, nenametljivi, dati mu do znanja da smo tu i da mu želimo pokloniti svoje vrijeme. Najučinkovitije je s bolesnikom zajedno moliti. Ako to nije moguće, tada je dobro tiho moliti umjesto njega. Nikako nije dobro bolesnika uzbuđivati našim naricanjima ili plačem. Potrebno je biti mirno ozbiljan, kako i dolikuje takvom ozbiljnom trenutku. Molitva je jako važna  jer ona će nas iznutra okrijepiti, smiriti i pripraviti da možemo bolesniku služiti samo našom tihom prisutnošću.

Bolesniku o njegovu zdravstvenom stanju, iz poštovanja prema njemu, treba jasno govoriti. Ako volimo bolesnika, nećemo mu govoriti zamagljeno, u zagonetkama. To osobito bolno doživljavaju oni ljudi koji su tijekom života bili jasni, pouzdani i jednostavni. Nije dobro lažnim nadama vraćati bolesnika u neko tobožnje stanje u kojem će on ozdraviti i sve će opet biti kao nekada. Njemu treba učiniti prigodu da uspije zahvaliti Bogu i bližnjima, priznati svoje pogrješke ili nedostatke, izmiriti se, oprostiti ili tražiti oproštenje. Takve će misli bolesnika smiriti i odmoriti. Vrijeme umiranja mora biti dostojanstveno. Stoga ono ne smije biti obojeno lažnim nadama, već utješnim riječima kojima ćemo mu približiti lice dobroga Boga koji ga čeka na drugoj obali.

Najveća je mudrost dobro se pripremiti na smrt. Velika ljubav, koju nekome možemo iskazati, jest da ga pomognemo da dobro umre, tj. u milosti Božjoj. Ako je u kući netko teško bolestan, neka mu se na vrijeme pozove svećenik. Ako je svećenik daleko ili nema nikakve nade da bi mogao na vrijeme stići, potrebno je da koji član obitelji ili neki prijatelj pomogne umirućemu da se pripremi na susret s Bogom.

Neka potakne bolesnika, dok je još pri svijesti, da pobudi čin vjere, ufanja i ljubavi. Bolesnik treba da se, radi ljubavi Božje, od svega srca pokaje za svaku uvredu kojom je uvrijedio Boga i bližnjega te da oprosti svima koji su ga uvrijedili. Ljubav prema bližnjemu nalaže nama kršćanima da izrazimo povezanost i zajedništvo s bratom ili sestrom na umoru, zazivajući s njima i za njih milosrđe Božje i pouzdanje u Krista.

Preporuke umirućih 

(Strelovite molitve, čitanja riječi Božje, litanije i molitve, koje ovdje donosimo, a koje smo dijelom preuzeli iz molitvenika Biserje sv. Ante, mogu se slobodno izabrati, ili neke druge nadodati, ali pri tome treba paziti da ih prilagodimo duhovnom i tjelesnom stanju umirućega. Strelovite molitvice najbolje bi bilo moliti zajedno s umirućim ponavljajući ih, ako ustreba, tihim glasom. Ako umirući nije pri svijesti, korisno ga je, za vrijeme moljenja znamenovati znakom križa na čelu.)

Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za

sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?

Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava!

Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se zauzima za nas!

Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolje? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja?

Pogibao? Mač? …

Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni

sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u

Kristu Isusu Gospodinu našem.

(Rim 8, 31-39)

Gospodin je pastir moj:
ni u čemu ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.

Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim, jer ti si sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću Domu prebivati
kroz dane mnoge
(Ps 23, 1-6).

Tebi se, Gospodine, utječem,
ne daj da se ikada postidim!
U pravdi me svojoj spasi i izbavi,
prikloni uho k meni i spasi me.
Budi mi hrid utočišta
i čvrsta utvrda spasenja,
jer ti si stijena i utvrda moja
(Ps 71, 1-3).

K brdima oči svoje uzdižem:
odakle će mi doći pomoć?
Pomoć je moja od Gospodina
koji stvori nebo i zemlju.

Tvojoj nozi on posrnuti ne da
i neće zadrijemati on, čuvar tvoj.
Ne, ne drijema i ne spava
on, čuvar Izraelov.

Gospodin je čuvar tvoj,
Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje!
Neće ti sunce nauditi danju
ni mjesec noću.

Čuvao te Gospodin od zla svakoga,
čuvao dušu tvoju!
Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak
odsada dovijeka.
(Ps 121).

Neka se ne uznemiruje srce vaše!
Vjerujte u Boga
i u mene vjerujte!
U kući Oca mojega ima mnogo stanova.
Da nema, zar bih vam rekao:
´Idem pripraviti vam mjesto´?
Kad odem i pripravim vam mjesto,
ponovno ću doći i uzeti vas k sebi,
da i vi budete gdje sam ja.
A kamo ja odlazim, znate put.”
Reče mu Toma:
“Gospodine, ne znamo kamo odlaziš.
Kako onda možemo put znati”?
Odgovori mu Isus:
“Ja sam Put, Istina i Život.
Nitko ne dolazi Ocu osim po meni
(Iv 14, 1-6).

Nitko od nas sebi ne živi,
nitko sebi ne umire.
Doista, ako živimo,
Gospodinu živimo,
i ako umiremo, Gospodinu umiremo.
Živimo li, dakle,
ili umiremo – Gospodinovi smo.
Ta Krist zato umrije i oživje
da Gospodar bude i mrtvima i živima
(Rim 14. 7-9).

(Na svaki zaziv  odgovaramo:  Gospodine, smiluj se!)

Vrelo utjehe, dotakni naša srca svojom utjehom.

Božanska sućuti, hvala ti što si nas na putu života združio s našim voljenima.

Trajna prisutnosti, budi nam blizu kada u žalosti za voljenima osjetimo samoću i prazninu.

Zvijezdo nade, svijetli u tami naše malodušnosti i straha pred smrću.

Presveta mudrosti, providi nam vodstvo kada ne vidimo izlaz iz boli.

Vječna ljubavi, ljubazno nas zagrli kad nas svlada tuga i obnovi nam sjećanje na preminule.

Snažna stijeno, učvrsti nas u blaženoj nadi novoga života za nas i naše pokojne.

Izvore vjere, podari nam pogled u vječni život i ispuni svojim mirom.

Molitva sv. Ivana Pavla II. za bolesne i umiruće

Svemogući i vječno živi Bože, Oče siromaha, snago bolesnika, nado umirućih! Hvala ti za dar ljudskog života, a osobito za obećanje vječnog života. Mi znamo da si uvijek blizu svima koji su slomljena srca, svim siromasima, slabima i bolesnima. Bože koji si pun nježnosti i sućuti, primi molitve koje ti upravljamo za svoju bolesnu braću i sestre. Umnoži im vjeru i pouzdanje u tebe. Ojačaj ih svojom ljubaznom nazočnošću i ozdravi ih, ako ti je milo, te daj njihovim tjelesima i dušama obnovljenu snagu.

Ljubazni Oče, blagoslovi umiruće, blagoslovi sve koji će se uskoro s tobom susresti licem u lice. Mi vjerujemo da si od smrti učinio vrata vječnog života. Čuvaj našu umiruću braću i sestre u svojoj ljubavi i vodi ih sigurnom rukom u domovinu vječnog života s tobom. Bože, izvore svake jakosti, pogledaj i štiti sve one koji se posvećuju bolesnicima i umirućima.

Daj im duh hrabrosti i nježnosti. Podrži ih u njihovim naporima da donesu okrepu i ozdravljenje. Daj da sve više i više budu znak tvoje preobrazujuće ljubavi. Daj da svi uvide da si ti ljubazni Otac, Bog milosrđa i sućuti. Amen.

Oče naš…

Gospodine, usliši molitvu moju.

I vapaj moj k tebi da dođe.

Pomolimo se

Bože milosrdni, Bože blagi, Bože, koji po mnoštvu milosrđa svoga opraštaš grijehe pokornika, i po milosti oproštenja, krivnje prošlih prestupaka odgoniš: pogledaj milostivo i usliši, molimo, ovoga službenika svoga (ovu službenicu svoju) koji (koja) te svesrdno moli za oproštenje grijeha svojih. Po Isusu Kristu Gospodinu našemu. Amen.

U času smrti bolesnika 

(Kada se čini da je nastupio smrtni čas, dade se bolesniku križ u ruke, užeže se blagoslovljena svijeća, a jedan od prisutnih, već prema kršćanskom raspoloženju umirućega, moli koju od sljedećih molitava koristeći odgovarajući izraz za bolesnika: brat, sestra, sluga, službenica)

  1. Pođi, kršćanska dušo, s ovoga svijeta u ime Boga Oca svemogućega, koji te je stvorio, u ime Isusa Krista, Sina Boga živoga, koji je za te trpio, u ime Duha Svetoga, koji se u te izlio. Danas ti bilo mjesto u miru i prebivalište kod Boga na svetome Sionu, sa svetom Bogorodicom Djevicom Marijom, sa svetim Josipom i sa svima anđelima i svecima Božjim.

2.  Preporučujem te, predragi brate, svemogućem Bogu i predajem te onome koji te je stvorio, da se vratiš svojem početniku koji te je načinio od gliba zemaljskoga. I zato neka ti na odlasku iz ovoga života dođe u susret Djevica Marija, anđeli i svi sveti. Oslobodio te Krist koji je za te bio raspet. Oslobodio te Krist koji se dostojao za te umrijeti. Neka te Krist, Sin Boga živoga, smjesti u svoj raj. On te odriješio od svih tvojih grijeha i postavio među svoje izabrane da svoga Otkupitelja gledaš licem u lice i uživaš u motrenju Boga u vijeke vjekova.

Primi, Gospodine, slugu svoga u mjesto spasenja kojemu se nada od milosrđa tvoga.

Amen.

Oslobodi, Gospodine, slugu svoga od svih nevolja.

Amen.

Oslobodi, Gospodine, slugu svoga kao što si oslobodio Nou od potopa.

Amen.

Oslobodi, Gospodine, slugu svoga kao što si oslobodio Abrahama iz Ura Kaldejskoga.

Amen.

Oslobodi, Gospodine, slugu svoga kao što si oslobodio Joba od muka njegovih.

Amen.

Oslobodi, Gospodine, slugu svoga kao što si oslobodio Mojsija iz ruke faraona.

Amen.

Oslobodi, Gospodine, slugu svoga kao što si oslobodio Danijela iz jame lavovske.

Amen.

Oslobodi, Gospodine, slugu svoga kao što si oslobodio tri mladića iz žara ognjene peći i iz ruke opakoga kralja.

O. Amen.

Oslobodi, Gospodine, slugu svoga kao što si oslobodio Suzanu od lažne klevete.

Amen.

Oslobodi, Gospodine, slugu svoga kao što si oslobodio Davida iz ruke kralja Saula i ruke Golijatove.

Amen.

Oslobodi, Gospodine, slugu svoga kao što si oslobodio Petra i Pavla iz tamnice.

Amen.

Oslobodi, Gospodine, slugu svoga po Isusu Spasitelju našemu, koji je za nas podnio gorku smrt i darovao nam život vječni.

Amen.

Preporučujemo ti, Gospodine, slugu/službenicu tvoga/tvoju i molimo te, Gospodine Isuse Kriste, Spasitelju svijeta, da dobrostivo primiš u veselje svoga kraljevstva našega brata/sestru, radi koje/ga si milosrdno sišao na zemlju. Jer, premda je griješio/la,  ipak nije zatajio/la Oca i Sina i Duha Svetoga, nego je vjerovao/la, i vjerno se klanjao/la Bogu koji je sve stvorio.

Zdravo Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti, ufanje naše, zdravo. K tebi vapijemo, prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovog progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blago, o mila, o slatka Djevice Marijo.

(Čim umirući izdahne, uputno je da svi kleknu, a netko od prisutnih moli)

Pomozite, sveti Božji, u susret iziđite, anđeli Gospodnji, primite dušu njegovu, ponesite je pred lice Svevišnjega.

Primio te Krist koji te je pozvao, u krilo Abrahamovo anđeli te poveli.

Primite dušu njegovu, ponesite je pred lice Svevišnjega.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila mu.

Ponesite je pred lice Svevišnjega.

 

Zahvalna molitva za pokojnika

Srca nam, Bože, milostivo raspoloži

za osluškivanje tvoga nutarnjeg glasa:

da u tami nađemo svjetlost, a u sumnjama vjeru

i da se tvojom Riječju međusobno tješimo.

Zahvaljujemo ti, Gospodine,

za ovoga čovjeka koji nam bijaše blizak i drag.

Zahvaljujemo ti na svem prijateljstvu

što nam je od njega poteklo,

za mir koji je unosio među nas …

Neka se ne izgubi išta od njegovih napora;

ono što je živio i činio

neka pridonese dobrobiti ovoga svijeta.

Neka njegov lik i djelo nastavi u nama živjeti ,

živjeti u našem srcu i smjelosti našeg života,

u našim mislima i savjestima.

 

Sada, nakon njegove smrti

i zbog njegove smrti,

ostanimo međusobno povezani

u miru i prijateljstvu.

I na kraju, mi vjernici,

milosrđu se tvomu, Gospodine Bože,

smjerno utječemo za slugu tvoga.

On se neumorno trudio oko dobra i pravednosti.

Zbog toga mu udijeli svoju slavu, svoju budućnost

i svoju vjernost ovom pokojniku.

Ne možemo vjerovati da je njegov život uzalud prohujao

i da svega onog dobra, po čemu ga prepoznajemo, više nema.

Neka zasluži spokojno stupiti u posjed vječnog mira.

Bože, nebeski Oče svih nas,

tebe, koji ljubiš svakog čovjeka, molimo:

 

Oče naš, koji jesi na nebesima:

Sveti se ime tvoje!

Dođi kraljevstvo tvoje!

Budi volja tvoja

kako na nebu tako i na zemlji!

Kruh naš svagdanji daj nam danas!

I otpusti nam duge naše

Kako i mi otpuštamo dužnicima našim!

I ne uvedi nas u napast!

Nego izbavi nas od zla.

 

Pokoj vječni  + daruj mu/joj, Gospodine,

i svjetlost vječna svjetlila mu/joj!

Počivao/la u miru. Amen.

Pomolimo se 

Tebi, Gospodine, preporučujemo službenika/icu tvoga/ju da preminuvši svijetu tebi živi; ti izbriši dobrostivo po milosrdnoj svojoj blagosti grijehe što ih je učinio/la po ljudskoj slabosti. Po Kristu Gospodinu našemu. O. Amen.

 

Priredio fra Ivica Jurić