Marija Majka Kristova i svakog kršćanina

Posted by

„Bog Otac dao je svoga Jedinca samo po Mariji. Uza sve uzdisaje patrijarha, uza sve molitve proroka i svetaca Starog zavjeta kroz četiri tisuće godina da dobiju to blago, Marija ga je jedina zaslužila i našla milost pred Bogom svojim žarkim molitvama i visokim krepostima“ (sv. Ljudevit Grignion Montforski). Jedino je ona bila dostojna nositi Boga pod svojim majčinskim srcem. „Blažena je Djevica Marija darom (…) božanskog materinstva, koje je sjedinjuje sa Sinom Otkupiteljem, i svojim osobitim milostima i ulogama tijesno spojena i s Crkvom: Bogorodica je tip (usporednica) Crkve (…) i najbolji primjer vjere, ljubavi i savršenog sjedinjenja s Kristom. Jer u misteriju Crkve, koja se također s pravom naziva majkom i djevicom, Blažena Djevica Marija je išla naprijed dajući odličan i osobit primjer i djevice i majke“ (LG 63). Stoga Crkva s pravom štuje Mariju. Od najstarijih vremena ona Blaženu djevicu štuje pod nazivom Bogorodice i pod njezinu zaštitu vjernici se u molitvama utječu u svim pogiblima i potrebama (usp. LG 66.).

Štovanje Majke Božje Marije

„Ovo je štovanje potpuno jedincato – veli sv. Ambrozije – u sebi sadrži i izražava onu duboku vezu koja postoji između Majke Kristove i Crkve.“ „Kao Djevica i Majka, Marija ostaje za Crkvu ˝vječni uzor˝ (papa Ivan Pavao II, Redemptoris Mater ).“  Ona je Majka Krista, Crkve i svakog njenog pojedinog člana. Ona je misionarka koja nam se približava da nas prati u životu – ističe papa Franjo – otvarajući srca vjeri svojom majčinskom ljubavlju. Kao prava majka, kroči s nama, bori se s nama i neprestano izlijeva blizinu Božje ljubavi (usp. Evangelii gaudium 287.). Ona nas poziva da poput nje radimo sve ono što će približiti Krista marginama ljudske egzistencije, ali ne samo tamo, ona traži da idemo i u centar, na trgove, na svadbe, na „nevjernička tla“ da svima donesemo Krista! Ona nas potiče da prije svega toga postanemo, baš poput nje, maleni, jednostavni, ponizni. To je uvjet vjerodostojnosti.

Ona želi da uzvisujemo, slavimo i proslavimo njenog Sina, onog kojeg je ljubila u štalici u Betlehemu, i kojeg je ispratila na Golgoti, i da ostanemo na toj stazi do uskrsnuća. Ona nam je, dakle, pokazala taj poseban, najljepši put; njen put je put ljubavi. Tko krene tim putem, Marijinim putem za Kristom taj će sigurno doći na odredište. Ukoliko po primjeru Marije bude i drugima ukazivao na Krista, i s pogledom uprtim u Mariju i njen život na zemlji bude evangelizirao narod, uvidjeti će da je ona velika i snažna pomoćnica jer „svaki put kada promatramo Mariju, ponovno vjerujemo u revolucionarnu snagu nježnosti i ljubavi.“ – kaže papa Franjo u apostolskoj pobudnici Evangelii gaudium 288. Promjena u svijetu dogoditi će se samo po ljubavi, mržnja nema tu snagu. Mržnja je pored ljubavi sasvim nemoćna i jadna, dok i najmanje djelo ljubavi veće je i vrjednije od svih najuzvišenijih djela napravljenih bez nje, a Krist i Njegova Majka uvijek su i sve radili iz ljubavi.

Crkva o Mariji

Crkva vjernicima postaje Majkom onda kada se „propovijedanjem i krštenjem rađaju na novi život djeca, začeta po Duhu Svetom i od Boga Rođena“ (LG 64); djeca koja će živjeti Evanđelje i njegovu najvažniju zapovijed, zapovijed ljubavi prema Bogu i čovjeku. Može se reći da Crkva svoje vlastito materinstvo uči od Marije. Ona, naime, oživljena po Duhu Svetom – kako smo već naveli – „rađa“ na novi i besmrtni život djecu u Kristu. I kao što je Marija poslužila otajstvu utjelovljenja, tako i Crkva trajno ostaje u službi otajstva posinjenja, po milosti Božjoj.

O kad bi se sav svijet nanovo rodio po svetoj Crkvi! O kad bi svi krenuli putem koji nam je pokazala Marija, kad bi svi postali njezina djeca! Vjerujem i da hoćemo. Nikada neću izgubiti tu nadu, a oni koji se odluče krenuti tim putem vidjeti će da je svako naime dijete rođeno na jedinstven i neponovljiv način, kako u tjelesnom tako i u duhovnom pogledu. Svako je dijete majci neizmjerno važno, čak i ono najslabije, i ono bolesno, i ono još nerođeno koje tek čeka da se rodi. Majka Crkva ih sve ljubi iskrenom majčinskom ljubavlju. S posebnom pažnjom Crkva promatra izgubljene, one koji još nisu upoznali Oca koji je ljubav. Ona svojom susretljivošću prema svima želi izići među sve narode; u svom misionarskom zanosu želi otvoriti velika vrata milosrđa, pa potaknuta Duhom zagrliti sve sinove i kćeri i pokazati im da je ono što su tražili, često i po stranputicama svijeta, oduvijek bilo tu u Očevoj kući. Tu ih je oduvijek čekao zagrljaj Oca i velika ljubav Majke Crkve.

Slijediti Mariju u štovanju Krista

Ako se pitate kako nasljedovati Krista svratimo još jednom pogled na Mariju jer Crkva – a to smo mi, reče jednom papa Pavao VI. – „mora u Djevici, Majci Božjoj naći najautentičniji oblik savršenoga nasljedovanja Krista.“ „Zahvaljujući ovoj posebnoj vezi koja spaja Majku Kristovu s Crkvom, bolje shvaćamo otajstvo one 'žene' koja sve od prvih poglavlja Knjige Postanka do Knjige Otkrivenja prati objavu Božjeg nacrta spasenja kojim Bog želi spasiti čovječanstvo (Redemptoris Mater)“. Stoga se kršćani podižući svoje oči Mariji za vrijeme svojeg zemaljskog hodočašća trude rasti u svetosti (usp. LG 65). „Marija, uzvišena kći Sionska, pomaže svim svojim sinovima i kćerima – gdjegod i kakogod oni živjeli – da u Kristu nađu put u kuću Očevu“ (Redemptoris Mater). Krenimo, dakle, Marijinim putem za Kristom. Krenimo Marijinim putem prema kući Očevoj, krenimo Majci Crkvi. Danas krenimo s Marijom ususret vječnosti.

Fra Nikola Dominis