Koji je posao najljepši?

Posted by

– Moj je posao najljepši – reče urar. – Ja se brinem da ljudi shvate koliko vremena imaju i kako im brzo protječe.

– Moj je posao najljepši – reče svjetioničar. – Ja se trudim da i ljudi koji se zateknu u najvećem nevremenu mogu ugledati svjetlo.

– Moj je posao najljepši – reče dimnjačar. – Ja čistim dimnjake da bi ljudi mogli bezbrižno boraviti u toplim svojim domovima.

– Moj je posao najljepši – reče pekar. – ja pečem kruh za svakoga bez razlike.

–  Pa koji je onda posao najljepši? – zbunjeno upita dječak starca.

– Onaj koji radiš sa srcem.

 Stjepan Lice

Izvor: www.duhovnost.net

Foto: https://www.pexels.com