Prednosti vjere

Čak i ako ne vjerujete u Boga, biste li to htjeli? Čak i ako ste ateist ili agnostik, postoji li

Nepodnosivi teret krivnje

Eva i Adam su upravo jeli s drveta i doži­vjeli otvaranje očiju. Tako se ispunila ri­ječ koju je zmija došaptala