Prihvati sebe

Učini nešto dobro za sebe, Učini nešto što si sebi dužan: Prihvati sebe. Može ti se sve što jesi učiniti

Poučne misli Thomasa Mertona

Thomas (Feverel) Merton, redovničkim imenom brat Louis, bio je pisac i trapistički redovnik u opatiji Naše Gospe od Getsemanija u

Nemoguće

Nemoguće je upoznati Boga i ne željeti da Ga drugi upoznaju. Nemoguće je primiti Božju milost i ne tražiti ju