Postoje ljudi

Postoje ljudi koji nenadano uđu u naš život, a odmah dođu pred vrata naših srca. Postoje ljudi koje si već

Čemu služi Crkva?

Nećemo reći ništa nova ako primjetimo da vjera tako često pruturječi duhu vremena. Doduše, još je ćešći obrnut slučaj; da

Ako…

Ako možeš ostati miran kad na tvom putu Svi izgube glavu i prstom pokazuju na tebe… Ako sačuvaš povjerenje kad