Vidio sam

Vidio sam tebe Bosno draga i napaćena kako ponosno stojiš kao zvonici naših crkava! Vidio sam tebe Slavonijo kako ti polja iz