Isus je moj Bog

Na putu ka svjetlu Ja ostavljam vrijeme Ostavljam mjesta I sebe i tebe Na putu ka svjetlu Dok gledam kroz

Dao bih sve

Kako bih vam rado pomogao braćo koja patite, o kako bih rado da mi se dadnu riječi koje oduševljavaju, da