Oče naš

Oče naš, koji jesi na nebesima, a svejedno nisi daleko od nas zemljanih i smrtnih, koji prebivaš u nedostupnu svjetlu, 

Prijateljstvo

Mnogo je mudroga i korisnoga već rečeno i napisano o prijateljstvu. Nova promišljanja na tu temu nadograđivanje su na stara,