Isus je moj Bog

Posted by

Na putu ka svjetlu
Ja ostavljam vrijeme
Ostavljam mjesta
I sebe i tebe

Na putu ka svjetlu
Dok gledam kroz snove
Ja zadrhtim često
U svitanje zore

Bijeli čovjek me zove
Na zlatna polja
Zagrli me kaže
Ako te volja

On nježno me zove
I ja ću njemu poći
Ne bojim se više
Ni sjena ni noći

Isus je moj Bog
On je moj Bog

I kad lutao sam
Uvijek bio je uz mene
Dizao mi glavu
Tekao kroz vene

I plakao je sa mnom
Na rubovima svijeta
I smijao se u meni
Za buduća ljeta

Bijeli čovjek me zove
Na livade snene
Na obale svoje
Da zaustavimo vrijeme

On zove me nježno
I ja ću njemu poći
Ne bojim se više
ni sjena ni noći

Isus je moj Bog
On je moj Bog

fra Ivica Perica
Počeci 9 (2011) 1, str. 46.