Isus je pravi Bog i pravi čovjek

Posted by

Isus je pravi Bog i pravi čovjek! Kako to da su u njemu ujedinjeni i ljudska i božanska narav, da On može biti jedno i drugo? I Bog i čovjek u isto vrijeme? Sluga Božji FULTON SHEEN objašnjava ljudsku i božansku narav na primjeru olovke i ruke... Isus ima dvije naravi, ljudsku i božansku. Obje su te naravi ujedinjene u Bogu. Možda to možemo pojasniti tako da uzmemo olovku u ruku. Ta olovka ima narav, zar ne? Drugim riječima, to je priroda stvari koja piše. Primjećuješ li da pred sobom imaš dvije naravi. Jedna je narav olovke, a druga je narav tvoje ruke. Kako su ujedinjene? U tvojoj jednoj osobi. Tako je moguće imati jedinstvo dviju naravi u jednoj osobi. Više u videu:

http://https://www.youtube.com/watch?time_continue=220&v=yGCmGKprDPY

Izvor: www.magnifikat.hr