Intervju s Isusom: Dolazim uskoro!

Posted by

Molimo Vas da se predstavite našim čitateljima.

- Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Vjerni i Istiniti, Riječ Božja, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. Ja jesam. (Otk 17,7; Otk 19,4-16; Iv 8,58)

Krenimo od točke gdje je sve stalo. Nije sporno da ste bili ubijeni raspećem na križ, ali od tada vas javnost nije vidjela, iako mnogi pojedinci tvrde da ste oživjeli. Recite nam "iz prve ruke", što se zapravo dogodilo?
- Bio sam mrtav, ali evo živim u vijeke vjekova i imam ključeve smrti i podzemlja. Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. (Otk 1,18; Mt 28,18)

Morate priznati da se od tada mnogo toga promijenilo. Čovječanstvo je izuzetno napredovalo. Čovjek je dosegao svemir i hodao po Mjesecu, izumio fantastičnu tehnologiju, korištenje električne energije i laserskih zraka, medicina čini čuda, ljudi su naobraženi i znaju više nego ikada... Zar nije malo staromodno ono što ste učili narod prije dvije tisuće godina?
- Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život? Što li može čovjek dati kao otkupninu za svoj život? Nebo će i zemlja proći, ali riječi moje neće proći. (Mt 16,26; Mt 24,35)

U redu, jedino što ljudski rod ne uspijeva riješiti je smrt. Koje rješenje za smrt Vi nudite?
- Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nikad umrijeti. Vjeruješ li ovo? Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista, kažem vam, dolazi čas, i već je tu, kada će mrtvaci slušati glas Sina Božjega, i koji ga budu poslušali, živjet će. Ne čudite se tomu! Dolazi, naime, čas kada će svi koji počivaju u grobovima čuti njegov glas te izići iz njih; koji su činili dobro, na uskrsnuće - na život: koji su činili zlo, na uskrsnuće - na propast. (Iv 11,25-26; Iv 5,24)

Znači li to da ste Vi stvarno u stanju dati ljudima vječni život?
- Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da ne umre ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni. (Iv 3,16)

Ako će oni koji vjeruju u Vas dobiti vječni život, kako prepoznati takve ljude?
- To su oni koji slušaju riječ Božju i vrše je. (Lk 8,21)

Što je s onima koji ne vjeruju?
- A tko ne vjeruje, već je osuđen jer nije vjerovao u jedinorođenoga Sina Božjega. Tako će biti i na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijelit će zle od pravednika te će ih baciti u ognjenu peć, gdje će biti plač i škrgut zuba. Ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Tako, rekoh vam da ćete umrijeti u grijesima svojim. Da, ako ne budete vjerovali da Ja Jesam, umrijet ćete u svojim grijesima. (Iv 3,18; Mt 13,49-50)

Koliko će ljudi na kraju živjeti vječno u Vašem kraljevstvu, a koliko ih ide u propast?
- Široka vrata i prostran put vode u propast i mnogo ih je koji idu njime. Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. (Mt 7,13-14)

Zar Vam nije žao tolikih ljudi?
- Ako tko čuje moje riječi, a ne vrši ih, neću ga ja osuditi, jer ne dođoh da sudim svijetu, nego da spasim svijet. Tko mene prezire i ne prima mojih riječi, imat će svoga suca. Riječ koju sam vam navješćivao sudit će mu u posljednji dan. A tko dođe k meni, sigurno ga neću izbaciti van. (Iv 12,47-48; Iv 6,37b)

U našoj zemlji mnogo se moli. Je li točno da što više puta zaredom ponovimo molitvu, prije postižemo uslišenje kod Boga?
- Kad se molite, ne izgovarajte isprazne riječi kao pogani, koji umišljaju da će biti uslišani zbog svoga nabrajanja. Nemojte ih, dakle, oponašati, jer i prije nego ga zamolite, zna Otac vaš što vam je potrebno. Zato vam kažem: Što god moleći pitate, vjerujte da ste to već primili, i bit će vam. (Mt 6,7-8; Mk 11,24)

Kome se treba moliti? Treba li svaki čovjek imati svog sveca zaštitnika kao posrednika kod Boga?
- Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. (Iv 14,6)

Bez obzira na stanje u svijetu, u našoj zemlji ipak većina ljudi vjeruje u Vas i duboko Vas poštuje. Po čitavoj našoj zemlji mnoga su višestoljetna svetišta, crkvene građevine, odvijaju se hodočašća i svetkovine. Kakva je vaša prosudba stanja vjere u Hrvatskoj?

- Ovaj me narod štuje usnama, a srce mu je daleko od mene. Uzalud misli da me štuje dok naučava kao moju nauku zapovijedi ljudske. (Mt 15,8-9)

Nemojte tako. Na zadnjem popisu stanovništva preko 90 posto Hrvata izjasnilo se kršćanima. Dakle, velika većina smatra Vas Kristom i Gospodinom.
- Zašto me zovete "Gospodine, Gospodine!", a ne vršite što kažem? Neće svaki koji mi govori "Gospodine, Gospodine!" ući u kraljevstvo nebesko nego onaj koji vrši volju moga nebeskog Oca. (Lk 6,46; Mt 7,21)

Dobro, točno je da se događaju mnoge pljačke, prijevare, ubojstva, mržnja, seksualne perverzije,… odakle toliko zla u čovjeku?
- Iz srca. (Mt 15,19a)

Možete li pojasniti?
- Svaki koji s požudom pogleda ženu već je u svom srcu s njom učinio preljub. Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstva, preljubi, bludnost, krađe, laži, psovke. (Mt 5,28; Mt 15,19b)

Što je Vaš poziv našem narodu?
- Vjerujte u Boga i u me vjerujte! Ako vam objavljujem istinu, zašto mi ne vjerujete? Tko je od Boga prihvaća riječi Božje. Obratite se! Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. (Iv 14,1; Iv 8,46b, 47a; Mt 4,17; Mt 11,28)

Imate li poruku za svoje učenike u Hrvatskoj?
- Odvažni budite! Ja sam. Ne bojte se! (Mk 6,50)

Želite li poručiti nešto našim čitateljima?
- Dolazim uskoro! (Otk 22,20)

Izvor: franjevci-st/međugorje.info