I riječi i djela!

Posted by

Misna čitanja šeste vazmene nedjelje i kratko razmišljanje

Prvo čitanje (Dj 8,5-8.14-179)

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Filip siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.

Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje (1Pt 3,15-18)

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Gospodin – Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje (Iv 14,15-21)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«

Riječ Gospodnja.

***

U današnjem prvom čitanju iz Djela apostolskih susrećemo jednog od sedmorice prvih đakona, imenom Filipa, kako propovijeda Krista u Samariji. (Ovoga Filipa treba razlikovati od apostola Filipa, jednoga od Dvanaestorice.). Djelovanje đakona Filipa svjedočanstvo je da od samog početka  đakonska služba u Crkvi nije bila zamišljena samo kao služba 'tehničkoga' služenja u smislu karitativnoga djelovanja ili osiguranja potrebne materijalne infrastrukture ili logistike za propovijedanje evanđelja koje bi bilo rezervirano samo za apostole. Đakonska služba uključuje navještaj evanđelja i djelima i riječima. Tako je i đakon Filip propovijedao Krista. Mnoštvo ga je slušalo, gledalo i prihvaćalo. Da je Filip samo govorio, a ne činio, autentičnost njegovih riječi ne bi se mogla potvrditi. Riječi bez djela ostale bi prazne i nepoticajne. A da je Filip činio dobra djela bez navještaja Riječi, ostao bi nejasan izvor i motiv njegova djelovanja. Riječi i djela zajedno postižu najbolji uspjeh. Upravo tako prikazan je u Djelima apostolskim plod Filipova djelovanja koji je urodio velikom radošću.

O važnosti povezanosti riječi i djela govori i drugo čitanje iz Prve Petrove poslanice. Hrabreći kršćane izložene vanjskim nevoljama, progonstvima i nerazumijevanjima, apostol Petar ih potiče da ne zanemare svoj unutarnji život s Kristom. Riječima „Gospodin – Krist neka vam bude svet u srcima vašim“ (1Pt 3,15) poziva ih na njegovanje intimnog zajedništva s Kristom koji preobražava naše srce i savjest, te nam nudi unutarnju sigurnost koja je spremna izdržati sva vanjska zastrašivanja. S takvim unutarnjim stavom kršćani mogu ustrajati u činjenju dobra, čak i onda kad ih drugi nepravedno optužuju. S takvim stavom kršćani postaju sposobni obrazložiti svoju nadu na najbolji mogući način. Poziv da imamo takav odnos s Kristom u kojem smo spremni svakomu koju od nas zatraži dati obrazloženje nade, podrazumijeva to da naš život bude takav da izaziva pitanja kod drugih ljudi. U ovom odlomku o navještaju evanđelja ne govori se kao o misijskom djelovanju u kojem se onima koji nisu čuli za Isusa Krista nastupa odmah s riječima, nego se daje prednost propovijedanju životom koje onda onima koji to zatraže biva obrazloženo našom vjerom u Isusa Krista.  Drugim riječima, čini se da nas apostol Petar poziva da ne rasipamo svoju energiju na ona tumačenja vjere koja nisu utemeljena u onomu što se vidi iz našeg kršćanskog živora.

Odlomak iz Evanđelja po Ivanu o svemu tomu govoru rječnikom ljubavi koja se prepoznaje u vršenju zapovijedi. I inače kad Isus govori o ljubavi onda ljubav nije neki romantičarski ili apstraktni pojam, nego vidljivo očitovanje prihvaćanja njegove riječi. Nemoguće je da netko Isusa ljubi, a odbacuje njegove zapovijedi.

Nakon tvrdnje koja govori o vidljivim izrazima ljubavi u vršenju zapovijedi, Isus svojim učenicima obećava drugoga Branitelja, Duha Istine. Izraz Branitelj u ovom tekstu prijevod je grčke riječi Parakletos koja može označavati branitelja ili odvjetnika u sudskom procesu. No, kako je ta služba bila u židovstvu nepoznata, neki egzegeti smatraju da bi točniji prijevod te riječi bio svjedok. Svjedoci, naime, na sudu imaju presudno značenje jer su oni ti koji znaju istinu. Budući pak da svaka presuda počiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka (usp. Pnz 19,15), tako i u Isusovu govori imamo dva Parakleta – svjedoka. Prvi je Isus sam, a drugi je Duh Istine kojega će poslati Otac da bude zauvijek s Isusovim učenicima. Iskazi Isusa i Duha Istine potpuno se podudaraju što potvrđuje da je njihovo svjedočanstvo istinito. Isus naime kasnije kaže svojim učenicima: „Paraklet – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.“ (Iv 14,26). Obećanjem Duha Parakleta Isus osigurava nastavak svoga djela i svoje prisutnosti među učenicima kroz sve vjekove. Taj Duh, koji djeluje svaku put kad se čita Sveto pismo, svjedoči o istinosti Isusovih riječi i o onima koji ih slušaju daje snagu da ih i vrše.

fra Domagoj Runje

Foto: https://unsplash.com/