Hoću li i ja u raj?

Posted by

Pjesmu Hoću li i ja u raj? fra Bonaventure Ćuka čita fra Bonaventura Duda.

Pjesmu poslušajte ovdje.

Hoću li i ja u raj?

Htio bih, al` sve se bojim.

Jer tamo će biti slava i sjaj,

a ja nisko stojim.

Već ako imaš gdjekoji kutić,

I to je dosta za me:

Stisnut ću tamo se suhi ko prutić,

usko je moje rame.

Nikome neću praviti sjene,

Bez bude bi to bilo.

Gospode, ne zaboravi mene,

ako ti je milo.

Ako to nije milo prisuće

Takova odrpanca,

Pusti da bar na vratima kuće

Čekam kog tvoga znanca

Pa da ga molim da za me moli.

Ako se ni to ne da,

Ja ću svejedno čekati doli,

Već poradi reda.

Pa kada uđu, kojim je dato,

I mjesta biti neće:

Nebo je malo, al` ništa za to

fra Bonaventura Ćuk