Fra Valentino Radaš: Marija moliteljica

Posted by

Kad je arkanđeo Gabrijel posjetio Mariju u Nazaretu, vjerujem da je ona bila sabrana u molitvi. Vjerujem da je imala iskustvo doticanja Božje blizine. To nam zapravo govori i pozdrav arkanđela Gabrijela upućen Mariji: „Zdravo milosti puna!  Gospodin s tobom!“ Bog je zamilovao Mariju, iskazao joj je svoju naklonost. Ona je našla milost u Boga. Gabrijel navijesti Mariji da će začeti i roditi Sina i nadjenuti mu ime Isus. Marija nije razumjela taj plan te se s pravom pita kako će to biti, razmišljala je ljudski. Dobiva odgovor da će Duh Sveti sići na nju i da će je sila Svevišnjega osjeniti. To je djelo Božje, a ne ljudsko. Bog svojom snagom čini ono što je nama nemoguće. Ta, Bogu je sve moguće!

Marija saznaje da je njena rođakinja Elizabeta u svojoj starosti začela. Arkanđeo Gabrijel pohodio je Elizabetina muža Zahariju šest mjeseci prije negoli je posjetio Mariju. Zaharija, za razliku od Marije, nije povjerovao. Marijina vjera je promišljena. Marija se potpuno predala Bogu i izrekla svoj: „Neka mi bude po tvojoj riječi“. Marija se bezrezervno stavila u službu Bogu, potpuno se podložila njegovom planu i njegovoj volji.

Možemo se i mi zapitati jesmo li bliže vjeri Zaharijinoj ili Marijinoj? Jesmo li spremni potpuno se staviti Bogu na raspolaganje ili samo dijelom? Što nas to priječi u potpunom predanju Bogu? Kakva nam prepreka stoji na putu prema Bogu i u odnosu s njime? Marija nam može pomoći svojim primjerom žene moliteljice. Ona je žena molitve. Vjerujem da je u molitvi crpila snagu za život po Božjoj volji, za život nasljedovanja svoga Sina. Ona i nas svojim primjerom potiče na molitvu.

Ako i mi želimo nasljedovati Krista, ako hoćemo da naša ljubav prema njemu raste, moramo biti ustrajni u molitvi. Čovjek molitve za sve je sposoban. Nema toga problema kojeg ne može riješiti, nema te teškoće koju neće strpljivo iznijeti i nema te nevolje koju neće nadvladati. I Marija se u životu susrela s brojnim poteškoćama, no sve je uspjela izdržati i nadvladati Božjom milošću, tihom i ustrajnom molitvom.

U Katekizmu Katoličke Crkve stoji: „Marija je savršena moliteljica, slika Crkve. Kad joj se molimo, s njome prianjamo uz naum Oca, koji šalje svoga Sina da spasi sve ljude. Možemo moliti s njome i moliti se njoj. Crkvena je molitva kao nošena Marijinom molitvom. S njome je sjedinjena u nadi.“ Najvažnije je da u molitvi budemo srcem uz onoga kome se obraćamo jer molitva ne ovisi o količini riječi već o gorljivosti duše. U jednom samostanskom koru vidio sam natpis koji glasi: „Ako ne moliš srcem, uzalud ti jezik radi“.

Moli srcem, neka ti molitva postane nasušna navika i čuda će postati dio tvog života.

Otvorimo svoja srca Bogu zajedno s Marijom, vjerujmo poput Marije, molimo poput Marije! Budimo s Marijom, našom Majkom, sjedinjeni u molitvi i veselom nadom iščekujmo dolazak Gospodina našega Isusa Krista.

 

 

Fra Valentino Radaš