Fra Šimun Bilokapić izdao novu knjigu

Posted by

Fra Šimun Bilokapić, docent na katedri moralnog bogoslovlja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, izdao je knjigu pod naslovom Ne zlostavljaj da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji. Knjiga sadrži 320 stranica, a recenzenti su prof. dr. sc. Jadranka Garmaz i prof. dr. sc. Tonći Matulić. Knjigu je izdala Služba Božja iz Splita, a uredio doc. dr. sc. Ivan Macut.

Izdatci iz recenzija:

„Knjiga je zanimljiva iz više razloga: po prvi puta se u novijoj hrvatskoj moralnoj teologiji cjelovito predstavlja obiteljsko nasilje u svom uzroku, obliku i posljedici. O toj temi na hrvatskom jeziku nedostaje adekvatna i moderna stručna literatura koja je primjenjiva i na pastoralno teološkom području, a uz to znanstveno utemeljena . Sve se to može pronaći u ovoj dvodjelnoj knjizi koja, kako kaže autor, očekuje svoj treći dio – primjenu u praksi. Ona je zaista s jedne strane sveobuhvatno znanstveno istraživačko djelo, a s druge strane može biti praktični priručnik za sve one koji se žele suprotstaviti obiteljskom nasilju i širiti kulturu mira, ljubavi, komunikacije, prihvaćanja i kvalitetnog suživota u obitelji“.

Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz

„Knjiga Ne zlostavljaj da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji splitskoga moralnog teologa i bioetičara, franjevca Šimuna Bilokapića, pionirsko je djelo na polju hrvatske katoličke moralne teologije i bioetike o obiteljskome nasilju, dotično o nasilju među članovima obitelji bez obzira gdje živjeli ili o nasilju u obitelji, dotično o nasilju unutar same obitelji kao temeljne stanice društva i Crkve, kao škole istinske čovječnosti, kao istinskoga svetišta života i njegove socijalizacije“.

Prof. dr. sc. don Tonči Matulić

Sadržaj knjige:

OPĆI UVOD

I. DIO – ZLOKOBNO LICE OBITELJKOGA NASILJA. FENOMENOLOŠKO-SEMANTIČKI PRISTUP

UVOD

1. O OBITELJI
1.1. Određenje pojma, naravi i smisla obitelji
1.2. Promjene u obitelji
1.3. Diskurs života i diskurs smrti ili što će biti s obitelji

2. O NASILJU
2.1. Složenost nasilja
2.2. Određenje pojma nasilja
2.3. Dvije dvojbe vezane uz nasilje
2.3.1. Nasilje je urođeno ili stečeno?
2.3.2. Razlika između prije i danas, staroga i novoga?

3. O OBITELJSKOM NASILJU
3.1. Stvarnost, skandal i paradoks obiteljskoga nasilja
3.2. Razlozi veće vidljivosti nasilja u obitelji?
3.3. Definicija obiteljskoga nasilja
3.4. Neki stari/novi mitovi, stereotipi i predrasude vezani uz obiteljsko nasilje

4. O TEORIJAMA OBITELJSKOGA NASILJA
4.1. Zašto teorije obiteljskoga nasilja i koji je njihov cilj?
4.2. Sažeti prikaz razina, modela i teorija nasilja u obitelji

5. OBLICI, VRSTE I TIPOVI OBITELJSKOGA NASILJA
5.1. Mogući oblici i vrste nasilja u obitelji
5.2. Tipovi obiteljskoga nasilja
5.2.1. Nasilje nad djecom u obitelji
5.2.2. Nasilje među partnerima (supružnicima) ili nasilje u braku
5.2.3. Nasilje među potomcima, braćom i sestrama
5.2.4. Nasilje nad starijim osobama u obitelji
5.2.5. Zlostavljanje muškaraca/muževa

6. INTERVENCIJA I PREVENCIJA NASILJA U OBITELJI
6.1. Opće smjernice
6.2. Vrste, subjekti i mjesta prevencije
6.3. Intervencija: njezina sredstva i njezine poteškoće

II. DIO – NASILJE U OBITELJI IZAZIVA I PROPITUJE TEORIJU I PRAKSU CRKVE. OBVEZA CRKVE: ČUTI, RAZUMJETI, VREDNOVATI, DJELOVATI

UVOD

1. CRKVA PRED LICEM OBITELJSKOGA NASILJA
1.1. Crkva se zauzima za obitelj
1.2. Zašto je Crkva šutjela o obiteljskom nasilju?
1.3. Crkva je progovorila
1.3.1. Konferencija katoličkih biskupa Sjedinjenih Američkih Država
1.3.2. Biskupi sjeverne Kanade
1.3.3. Katolički biskupi Viktorije
1.3.4. Posinodalna apostolska pobudnica Amoris laetitia
1.4. I što dalje?

2. SVEĆENIK PRED LICEM OBITELJSKOGA NASILJA
2.1. Svećenik i obiteljsko nasilje
2.2. Svećenik i žrtva obiteljskoga nasilja
2.2.1. Fenomen okrivljivanja žrtve
2.2.2. Kako pomoći žrtvama obiteljskoga nasilja?
2.2.3. Dva važna pitanja u susretu žrtve i svećenika: ispovijed i ciklus nasilja
2.3. Svećenik i počinitelj
2.3.1. Tko je, zapravo, nasilnik?
2.3.2. Susret oči u oči. Počinitelj i sakrament pomirenja

3. SPECIFIČNA PITANJA VEZANA UZ NASILJE U OBITELJI
3.1. Vrednovanje obiteljskoga nasilja i pitanje odgovornosti
3.2. Svećenik, povjerenje, tajna
3.3. Sakramentalna tajna
3.4. Razvod i rastava u slučajevima obiteljskoga nasilja
3.5. Obiteljsko nasilje i ubojstvo zlostavljača
3.6. Tjelesno kažnjavanje djece
3.7. Dilema: obitelj ili dijete
3.8. Pitanje praštanja i pomirenja
3.9. Idealiziranje obitelji – problem ili rješenje?
3.10. Obiteljski moralni modeli i obiteljsko nasilje
3.10.1. Neprikladni obiteljski moralni modeli
3.10.2. Nacrt za novi moralni model obiteljskoga života

4. NASILJE U OBITELJI KAO TRAJNI IZAZOV TEORIJI I PRAKSI CRKVE
4.1. Korekcija štetnih vjerovanja
4.1.1. Pogrešna i ispravna teologija
4.1.2. Kontroverze oko trpljenja i patnje
4.2. Postupanje Crkve i njezinih djelatnika
4.2.1. Što kažu civili? Dobronamjerni savjeti izvan Crkve
4.2.2. Što kaže Crkva?
4.3. Tematiziranje nasilja u sakramentima i drugim liturgijskim činima
4.3.1. Moguća poveznica između sakramenata i obiteljskoga nasilja
4.3.2. …i drugih liturgijskih čina
4.4. Kako rješavati „nerješivo“?

ZAKLJUČAK

BIBLIOGRAFIJA
1. Izvori
2. Literatura
3. Mrežna mjesta

KAZALO IMENA I POJMOVA