Fra Ivica Jurić objavio knjigu o crkvenim pokretima na talijanskom jeziku

Posted by

Fra Ivica Jurić, svećenik i magistar bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja te profesor Pastoralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, objavio je knjigu na talijanskom jeziku pod nazivom "Movimenti e nuove comunità nella parrocchia, Possibili protagonisti della nuova evangelizzazione“Pokreti i nove zajednice i župi, Mogući protagonisti nove evangelizacije. Knjigu je tiskala izdavačka kuća Edizioni Sant'Antonio. Podijeljena je u pet poglavlja i broji 324 stranice. 

U knjizi, kako i sam naslov sugerira, autor  se bavi problematikom mjesta i uloge laičkih crkvenih pokreta i novih zajednica u župnom pastoralu općenito i na poseban način u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Temeljna teza knjige, sadržana i u podnaslovu, glasi kako pokreti i nove zajednice u župi, unatoč stanovitim poteškoćama koje treba strpljivo korigirati, i uz obostranu suradnju mogu biti važni protagonisti nove evangelizacije – življenja kršćanstva na novi način. Knjiga je djelomice proširena doktorska disertacija koju je autor prije koju godinu obranio na Lateranskom papinskom sveučilištu u Rimu.

U knjizi autor pokušava dati odgovor na pitanje koje zaokuplja sve one koji su uključeni na bilo koji način u redoviti pastoral u župi. To pitanje glasi: kako redovite pastoralne aktivnosti učiniti još više misionarskim, dinamičnijim i prikladnijim ljudima našega vremena? Nakon kratke teološko-pastoralne analize u širem (europskom) kontekstu i detaljnije u užem (na području Splitsko-makarske nadbiskupije), autor na temelju recentnih crkvenih dokumenata razrađuje teološko-pastoralnu kriteriologiju s obzirom na mjesto i ulogu pokreta i novih zajednica u župnom pastoralu. Nakon analize postojećeg stanja i smjernica naučiteljstva Crkve autor u trećem dijelu knjige predlaže novi pastoralni model djelovanja župe koji bi bio prikladniji društveno-kulturnom kontekstu u kojem živimo i koji bi ostvario novi zamah u pastoralnom djelovanju, osobito što se tiče socijalne dimenzije evangelizacijskog poslanja Crkve u društvu.

U tom modelu, koji podrazumijeva promjenu naslijeđenog mentaliteta, kao osobiti doprinos pokreta i zajednica evangelizacijskom poslanju Crkve autor ističe: iskustvo zajedništva, mogućnost ostvarivanja osobnog odnosa s Isusom Kristom, duhovni rast kroz razvoj vlastitog poziva, iskustvo prepoznavanja i prihvaćanja različitih karizmi, obiteljski odgoj, djelovanje  Crkve na svim područjima društvenog  života itd. Knjiga je korisna svima koji su uključeni u pastoral župne zajednice, bilo kao svećenici, vjeroučitelji, vjernici laici ili pak kao članovi laičkih crkvenih pokreta i novih zajednica.

Više informacija o knjizi vidjeti ovdje.