Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić dobitnik nagrade Slobodne Dalmacije 'Frane Bulić' za životno djelo

Posted by

U sklopu proslave 76. rođendana Slobodne Dalmacije koja je održana Galeriji umjetnina u Splitu dodijeljene su i tradicionalne nagrade. Iz područja znanosti nagradu za životno djelo "Frane Bulić" osvojio je fra Hrvatin Gabrijel Jurišićsvećenik, franjevac, profesor grčkoga i latinskog jezika, pisac i urednik, član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Osnovnu školu fra Gabrijel je završio u rodnoj Baškoj Vodi, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju i Zagrebu, filozofiju i teologiju studirao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj i diplomirao na Bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Također je studirao i diplomirao klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 

Stupio je u Franjevački red i proveo godinu novicijata na Visovcu. Poslije završenoga studija u Zagrebu, radi kao profesor grčkoga i latinskog jezika na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju, bio je i ravnatelj (Gimnazije, Sjemeništa i Arheološkog muzeja) te predsjednik Školskog odbora. Od 1974. godine do danas urednik je Zbornika "Kačić" i nekoliko njegovih nizova. Napisao je, preveo i uredio brojne knjige, monografije i znanstvene članke. Član je uredništva više časopisa i zbornika.

Bio je član uprave Provincije Presvetog Otkupitelja (definitor i vikar Provincije), član i predsjednik nekih vijeća Provincije i Splitsko-makarske nadbiskupije, generalni vizitator Provincije sv. Ćirila i Metoda (Zagreb, 1981.) i Provincije sv. Križa Bosne Srebrene (Sarajevo, 1988.). Dobitnik je više nagrada i priznanja od kojih se posebno ističu odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1998.), Nagrada za životno djelo grada Sinja (2003.), kao i županijska nagrada za životno djelo (2014.).

Izvor: http://misija.slobodnadalmacija.hr