Fra Ante Vučković i Blanka Vlašić: Patnja nevinih i Božja kazna

Posted by

Zašto nas je snašlo ovo zlo, je li to Božja kazna? Nismo ni sanjali da će nas ovakva korizma pogoditi i da će se u nama javljati ovakva duboka pitanja o patnji, potresima, nevoljama, bolesti, smrti... Poslušajte ovdje što o tome kaže fra Ante.