Jesen

Ona je tu. U tuzi kiše Po poljanama tiho hoda, I kuda stiže u vis diže Usplahirena jata roda. Polako

Najmanji su mjera

Gospodine Isuse Kriste, kada si iz svoje vječne slave dolazio k nama, uzeo si lik sluge, odrekao si se svoga