Biti mi daj!

Oduvijek sam volio mjesečinu u njoj sve stvari se čine kao da jesu i kao da nisu. I sebi sam