O zlu kao groteski

Holivudska filmska industrija producira i stvara nove paradigme i stereotipe kod mladih naraštaja, a oni su uglavnom ispražnjeni od svakog