Diplomirao fra Kristian Radas

U utorak, 3. srpnja 2018., na Filozofsko–teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, afiliranom Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, diplomirao je

Prijateljstvo s Bogom

Prijateljstvo s Bogom gradi se razgovarajući s njim o svemu što vam se događa, otvoreno i svojim riječima. Ono se

Diplomirao fra Marko Đerek

Fra Marko Đerek diplomirao je u ponedjeljak, 2. srpnja 2018., na Filozofsko–teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, afiliranom Papinskom sveučilištu „Gregoriana“

Prijateljstvo

Mnogo je mudroga i korisnoga već rečeno i napisano o prijateljstvu. Nova promišljanja na tu temu nadograđivanje su na stara,