Naši snovi i Božji planovi

Snovi se, obično tako kažemo, umnogome razlikuju od stvarnosti. U snovima je život ljepši, čudesniji a u stvarnosti – u

Sveti svećenik

Kad kušnje me guše I duša se stisne Kad srce je bolno Nutrina kad kisne Potražim tad njega Da položi

Susret ministranata

  Vrijeme prijave: do 1. svibnja za susret u Otoku i do 20. svibnja za susret u Šibeniku na  e-mail frajosip@gmail.com. Fra Josip Repeša