Predanje Bogu

Zanimljivo je kako se djeca predaju igri, sasvim se zaborave, izgube se  u njoj. I mnogi se radnici tako predaju

Vrtovi Jeruzalema

Vrtovi Jeruzalema pamte te radosne dane kad su malog Isusa donijeli u grad kako bi ga prikazali Bogu. Ulice Jeruzalema

Znati živjeti

Život ide svojim tijekom, donosi nam izazove očekujući da ih svojom razboritom ljubavlju razumijevamo i iz njih zreliji, sretniji i

Temeljni aspekti novih religioznih pokreta

Posljednja tri desetljeća prošlog stoljeća obilježena su naglim buđenjem i razvojem nove religioznosti, koju zbog globalne raširenosti i raznolikosti jednostavno

Sveti Josip uzor očevima

Jedna od karakteristika koje bi trebale resiti pravog kršćanskog muškarca je i umijeće odgoja, odnosno način na koji se muškarac

Napuštena kuća i zapuštena duša

Hrvatska je u 27 godina političke i nacionalne samostalnosti prirodnim putem “izgubila” približno dva grada veličine Osijeka ili jedne županije

Molitva kao susret

«Molitva je bitno dijalog.» Tako molitvu definira psiholog religije G. van der Leeuw. Molitva je razgovor čovjeka s Bogom. Ovaj

Izlet na Svilaju

U subotu, 10. ožujka 2018., bogoslovi skupa sa odgojiteljima, profesorima i drugom braćom iz samostana o. fra Ante Antića na

Susret u Jerihonu

Evanđelist Luka nakon imenovanja mjesta, događaja opisuje Zakeja, čovjeka čiji susret s Isusom stoji u središtu ove perikope. Zakej je

Moć i askeza

Najveće zlo današnjega svijetu nisu toliko ratovi, bolesti, prirodne katastrofe, koliko razaranje moralne svijesti čovječanstva. Gotovo se posve izgubio duhovno-ćudoredni

Wittgenstein i ispovijed

Kraće vrijeme svoga života glasoviti je filozof Ludwig Wittgenstein radio kao učitelj u jednoj osnovnoj školi u Austriji. Događalo mu

Protudržavni stihovi fra Filipa Grabovca

Jednu od najtragičnijih sudbina hrvatskoga protumletačkog otpora doživio je znameniti hrvatski svećenik, propovjednik i pjesnik fra Filip Grabovac zalažući se