Predanje Bogu

Zanimljivo je kako se djeca predaju igri, sasvim se zaborave, izgube se  u njoj. I mnogi se radnici tako predaju

Vrtovi Jeruzalema

Vrtovi Jeruzalema pamte te radosne dane kad su malog Isusa donijeli u grad kako bi ga prikazali Bogu. Ulice Jeruzalema