Vjernik i nevjernik

Pitanje o vjeri jedino je pitanje koje ne smijemo izbjeći, bilo da nam ga postavlja dijete, učen čovjek, neki prolaznik

Prešućena dobrota

Neshvatljivo je kako je lako previdjeti dobro koje drugi čine. Dogodi se da u tome čak nema niti namjere. Jednostavno,